Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

CHÚCMỪNGNĂMMỚIBÍNHTHÂN

 
                           TẾT ƠI
         XUÂN À

         TẾT ƠI , TẾT ĐẾN RỒI  SAO ?
                                             XUÂN  À ,XIN MỘT LỜI CHÀO ĐÓN XUÂN

      CHUC CHO KHẮP CHỐN XA GẦN
                           CU LO NAM BẮC MUÔN PHẦN KHỎE VUI


              XUÂN BÍNH THÂN
               
                2016

               CÔNG LÝ