Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

THƠ


                                            CÓ PHẢI EM 
                                                                MÙA THU VÀNG ?


                                      Có phải em mùa thu vàng ?
                                      Cho tôi thoáng chút bàng hoàng ...nhớ ai.
                                      Đâu rồi mái tóc bay bay
                                      Đâu hương hoa sữa say  say lòng người
                                      Mùa thu đâu của riêng tôi
                                      Mà sao lòng vẫn bồi hồi nhớ mong
                                      Heo may gió gọi mùa sang
                                      Có phải em mùa thu vàng đó chăng ?

                        Nhắn tin :  Từ ngày  22/9 tôi rời Ha Nội  cho một chuyến đi xa bên trời Âu, trước lúc lên đường gửi lại mấy câu thơ ngẫu hứng để tạm biệt Ha nôi , tạm biệt mùa thu vàng với một câu hỏi không bao giờ có lời đáp. Tôi sẽ cố găng viết tường thuật ngắn về mỗi chặng dừng chân và đưa ảnh nữa , chỉ e là vì dốt kỹ thuật vi tính nên không biết có thực hiện được ước muốn không, dù thế nào cũng xin được thông cảm trước .
                                                                    Công Lý  15 thang 9 nam 2015