Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Bạn quý lên thăm trang trại" Giàu vì BẠN, sang vi VỢ " Các Cụ ngày xưa đã noí như vậy. Điều này đúng với mọi người và càng đúng với tôi !